Nyheter > Nu digitaliseras Norrbottens natur och ...

Nu digitaliseras Norrbottens natur och friluftsliv

I Abisko den 16 juni inviger digitaliseringsministern Peter Eriksson, Norrbottens läns länsstyrelses nya app till Norrbottens natur och friluftsliv. En tjänst som tids nog är tänkt att innehålla information om alla åtta nationalparker, 250 mil vandringsleder, tusentals faciliteter och drygt 390 naturreservat. Däribland celebriteter som Kungsleden och världsarvet Laponia. 

Händelsen är smått historisk. Inte bara för att allmänheten aldrig tidigare haft tillgång till en verkligt vägledande app till Sveriges kanske allra finaste natur med många av dess statliga leder. Utan även för att Norrbottens läns länsstyrelse därmed banar ytterligare väg för många andra av Sveriges länsstyrelser och kommuner, att i samverkan skapa en digital guide till hela Sveriges natur och friluftsliv. Något som Sverige - ett av världens mest uppkopplade och mobiltätaste land - märkligt nog saknat under många år.

Enligt senaste rapporten från Svenskarna och Internet är det numer bara de äldre (46 år och uppåt) som använder dator för att koppla upp sig. Befolkningen i allmänhet kopplar hellre upp sig med mobiltelefonen, som numer är det absolut vanligaste sättet att koppla upp sig på. Hela 85 procent av befolkningen använder internet i mobiltelefon. 76 procent av befolkningen gör det dagligen. Och hela 96 procent av dem mellan 16 och 35 år. Bara 78 procent uppger att de har en dator, medan hela 85 procent av befolkningen har en egen smart mobil.

Men i mobilen har det aldrig funnits någon enhetligt sammanställd information till Sveriges natur och frilfutsliv. Tvärtom - den digitala informationen varit utspridd och dåligt tillhandahållen som ett fragmenterat lapptäcke av mer eller mindre digitala medier. 

Ett av skälen är att branschen består av många olika intressenter tillika huvudmän, med olika incitament, resurser, ansvar och intressen. Tillgången till såväl geodata, som metadata och övrig information, har varit bristfällig, och samordning mellan intressenter inte fullt utvecklad. 

Outdoormap (med tjänsten Naturkartan) har under många år strävat efter att organisera branschen i fråga, och i samverkan med alla intressenter skapa en digital mobil guide (app) till hela Sveriges natur och friluftsliv, i syfte att göra naturen mer tillgänglig för alla, i linje med friluftspolitiken. Detta med utgångspunkt från missionen om att ge fler människor möjlighet att hitta ut och upptäcka naturen och dess fantastiska värden.

I skrivande stund har Naturkartan emellertid, i samverkan med bland annat sex länsstyrelser och 40 kommuner, lyckats skapa en inspirerande och vägledande guide för såväl mobil (app) som webben till åtminstone 1200 naturreservat, nästan lika många stigar och leder och därtill tusentals faciliteter tillika anordningar. Alla med kopplingar till varandra, beskrivna med kategorier, texter, bilder, etc. Något som resulterat i över 100000 nedladdningar, och mångfalt fler naturbesök.

Ännu så länge saknar emellertid Naturkartan mycket information om Sveriges fantastiska natur. Vilket alltjämt hämmar folks möjligheter att komma ut. Men intresset för samverkan ökar allteftersom. 

Ladda ner Norrbottens Naturkarta (IOS eller Android) eller hela Naturkartan (IOS eller Android


OutdoorMap AB erbjuder mobila och webbaserade tjänster i syfte att främja friluftslivet för både privata och professionella utövare.

Den populäraste tjänsten heter Naturkartan. Naturkartan är en modernt utvecklad friluftsguide för webb och mobil, som används av företag och myndigheter för att inspirera och vägleda folk till ett rikare friluftsliv.

Tjänsten fungerar som ett modernt alternativ till broschyrer och enkla webbsidor för att tillgodose invånarnas önskemål om att hitta ut i naturen.

Företaget grundades 2013 av Emil Hellström och Kristofer Björkman; båda kända för sitt framgångsrika entreprenörskap och brinnande intresse för friluftsliv.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!