Nyheter > Naturvårdsverket vill inte inskränka ...

Naturvårdsverket vill inte inskränka allemansrätten

Med anledning av den debatt som pågår just nu kring ökat besökstryck i naturen och allemansrätten vill Naturvårdsverket göra några klargöranden.

Det ökade naturintresset ställer Sverige inför nya möjligheter och utmaningar. Pandemin har medfört att allt fler söker sig ut i naturen. Det är positivt då friluftslivet är värdefullt för Sverige, både för den enskilda människan och för samhället i stort. Det bidrar till att vi får en förståelse för naturen och miljön, att vi mår bättre samtidigt som svensk ekonomi stärks. Men utvecklingen har också medfört utmaningar i vissa lokala områden i form av trängsel, parkeringsproblem, ökad nedskräpning och ökat slitage. Sverige har mycket natur och ur ett nationellt perspektiv fungerar friluftslivet bra men i vissa områden ställs utmaningarna på sin spets. I andra områden finns dessa utmaningar inte alls.

Allemansrätten är grunden för friluftslivet i Sverige, det är den som gör att vi alla har tillgång till naturen. Allemansrättens kärna kan sammanfattas i “inte störa, inte förstöra”.   

Det skulle få många negativa konsekvenser att inskränka allemansrätten, både för den breda allmänheten, och för företagandet. Naturvårdsverket anser att allemansrätten bör finnas kvar. Allemansrättens roll och innehåll är direkt relaterad till samhällsutvecklingen. Samhället, friluftslivet och synen på hur landskapet ska nyttjas förändras över tid och det ställer krav på att vägledningen om allemansrätten är anpassningsbar och följer denna utveckling.  

Friluftssverige behöver mer kunskap om effekterna av den utveckling som vi nu ser. Vi är många som behöver fortsätta jobba i samverkan för att hitta lösningar för framtiden i dessa komplexa frågor där många perspektiv möts.

Mer information:

Allemansrätten

Ta hand om varandra och naturen

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar