Nyheter > Namninsamling för vår skog

Namninsamling för vår skog

23 organisationer har startat upp ett projekt de kallar "Vår skog". Uppropet handlar om att kunna påverka de statligt ägda skogarnas framtid. 

Namninsamlingen skickar fyra krav till näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen:

Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Läs mer om kraven och namninsamlingen här.

Det finns en diskussion på Utsidan kring namninsamlingen här. 

Logga in