Nyheter > Lär dig mer om naturen hemifrån

Lär dig mer om naturen hemifrån

Ifjol var intresset stort för Länsstyrelsens utbildning naturkunnig.se. Drygt 1200 personer anmälde sig till kursen som ger grundläggande kunskaper om den svenska naturen. - Här får du chansen att lära dig mer om du är naturintresserad, berättar biologen Karin Lindblad Johansson vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det var många som fick upp ögonen för naturen och besökte områden med skyddad natur under pandemiåret 2021. När restriktionerna stängde ned delar av samhället, höll naturen fortfarande öppet. Länsstyrelserna i fem län gick samman för att ta vara på naturintresset och skapade www.naturkunnig.se, som är en kurs om den svenska naturen.

Utbildningen, som är i tre delar, består av grundkurser, fördjupningskurser och i år även naturguidningar.
- Här får du chansen att lära dig mer om du är naturintresserad. Om du sen vill hjälpa till med att se hur det går för våra fåglar, fjärilar och blommor kan du bli naturobservatör, berättar naturvårdshandläggaren och biologen Karin Lindblad Johansson.

Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning. Utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten, få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen, men även att underlätta för Länsstyrelserna att få tag i duktiga inventerare.

Naturkunnig.se är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Jönköping och Kronoberg, samt Naturvårdsverket, Artdatabanken, Naturens Kalender och SLU.

Till naturkunnig.se

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar