Nyheter > Fördubblat anslag inför 2022 – ger boost ...

Fördubblat anslag inför 2022 – ger boost till friluftslivet!

Innan årsskiftet till 2022 klubbades statens budget igenom. Där avsattes ytterligare 50 miljoner kronor till friluftslivet. Det innebär att friluftsorganisationerna får dela på det totala anslaget om 97,8 miljoner kronor under 2022. På grund av det fördubblade anslaget delades ansökningarna upp i två omgångar. Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar.

      Den stora mängden ansökningar visar på ett stort intresse, engagemang och nytänkande bland de sökande föreningarna - vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

-          Fördubblingen av anslaget till friluftslivet kommer att bli till stor nytta för våra medlemsorganisationer. Coronapandemin har även i vår verksamhet satt sina spår i organisationerna, så det ökade anslaget är verkligen välkommet, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. I ansökningsomgång ett inkom totalt 74 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 79 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor i organisationsbidrag (18 ansökningar) och 39 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (56 ansökningar). Översökningsgraden var 65 procent.

I ansökningsomgång två inkom ytterligare 38 ansökningar från 18 olika organisationer om totalt

52 miljoner kronor, varav 31 miljoner kronor i återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) - (8 ansökningar) och 28 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (30 ansökningar).

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök
Beslut om bidrag (svensktfriluftsliv.se)

Organisationsbidrag per organisation, kr                        
Cykelfrämjandet                                                                    500 000
Friluftsfrämjandet                                                                           9 850 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet                                                      160 000
Riksförbundet Pilgrim Sverige           125 000
Sportfiskarna                                                                                                                   5 900 000
Svenska Båtunionen                                                             700 000
Svenska Fjällklubben                                                    150 000
Svenska Folksportförbundet                                                              125 000
Svenska Frisksportförbundet                                                150 000
Svenska Kennelklubben                                           925 000
Svenska Kryssarklubben                                     650 000
Svenska Livräddningssällskapet                                                2 100 000
Svenska Turistföreningen                                           2 800 000
Summa organisationsbidrag:                                      24 135 000

 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr      
BirdLife Sverige                                  1 121 000
Cykelfrämjandet                                  1 427 500
Friluftsfrämjandet                                  1 150 000
Förbundet Skog och Ungdom           405 000
Korpen Svenska motionsidrottsförbundet           1 200 000   
Riksförbundet Sverige 4H                                     420 000                   
Scouterna         2 036 000 
Sportfiskarna          2 961 000
Svenska Brukshundsklubben         1 150 000  
Svenska Båtunionen                            200 000           
Svenska Frisksportförbundet             29 500
Svenska Islandshästförbundet         200 000
Svenska Kanotförbundet                                                                                                692 000
Svenska Klätterförbundet          798 000
Svenska Kryssarklubben          505 000
Svenska Livräddningssällskapet       2 230 000
Svenska Naturskyddsföreningen        1 175 000
Svenska Orienteringsförbundet          900 000
Svenska Turistföreningen       1 350 000        
Summa verksamhetsbidrag:                                                   19 950 000

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2022 års anslagsmedel – ansökningsomgång två (återstartsbidrag) - fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på Beslut om bidrag (svensktfriluftsliv.se)

Organisationsbidrag per organisation, kr                        
Cykelfrämjandet                                                                    389 000
Friluftsfrämjandet                                                                           8 592 000
Sportfiskarna                                                                                                                   5 500 000
Svenska Kryssarklubben                                     320 000
Svenska Livräddningssällskapet                                                1 388 000
Svenska Turistföreningen                                           2 800 000
Summa återstartsbidrag /tillfälligt organisationsbidrag:               18 989 000

 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr      
BirdLife Sverige                                     553 000
Cykelfrämjandet                                  1 416 000
Friluftsfrämjandet                                  6 497 000
Förbundet Skog och Ungdom           970 000
Korpen Svenska motionsidrottsförbundet              550 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet            50 000   
Riksförbundet Sverige 4H                                  2 902 000                   
Scouterna         2 223 000 
Sportfiskarna          5 754 000
Svenska Fjällklubben           225 000
Svenska Frisksportförbundet             28 500
Svenska Islandshästförbundet         500 000
Svenska Jägareförbundet          400 000
Svenska Kanotförbundet                                                                                              1 461 500
Svenska Klätterförbundet           901 000
Svenska Kryssarklubben        1 330 000
Svenska Livräddningssällskapet        1 250 000
Svenska Orienteringsförbundet        1 000 000
Summa ytterligare verksamhetsbidrag:                           28 011 000        

 


Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!