Nyheter > Fördelningen för värdefull natur klar

Fördelningen för värdefull natur klar

Djurö, skog. Jordtäcket på Djurö är tunt och det präglar naturen. Foto: Jan Töve / IBL Bildbyrå.

- Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen. I år lägger vi extra pengar på våtmarker för att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvatten, berättar Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Att skydda och genomföra åtgärder för värdefull natur är ett omfattande jobb där stora delar av anslagen går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat.

Länsstyrelserna skyddar och genomför åtgärder 
Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till de 21 länsstyrelserna i Sverige som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

- I Skåne län satsar vi på att restaurera igenväxande, sandiga och träd/buskrika betesmarker. Dessa områden är bland de mest artrika i landet, men är också viktiga för friluftslivet och för besöksnäringen, säger Paul Eric Jönsson, chef för naturvårdsenheten i Skåne län.

En av de nya stora satsningarna för året är att skapa fler så kallade ”gröna jobb”. Det handlar om jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende samtidigt som naturvårdsåtgärder blir utförda.

- I Skåne har vi arbetat med ”gröna jobb” länge och har ett väl utvecklat samarbete med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Årets satsningar gör att vi kan växla upp vår verksamhet till minst 200 personer under 2018, säger Paul Eric Jönsson, chef för naturvårdsenheten i Skåne län.

Fakta:
Idag finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2018 på 1 418 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2018 på 1 194,5 miljoner kronor.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in