Nyheter > Flyttfåglar med GPS i spännande ...

Flyttfåglar med GPS i spännande naturvårdsprojekt


Foto: 
Ulrik Lötberg

BirdLife Sverige kan idag stolt presentera färdigställandet av rapporten till sitt naturvårdsprojekt ”Afrika tur och retur”. Inom projektet har de följt de hotade fågelarterna skräntärna och silltrut. Silltruten som återfinns i Östersjön tillhör en unik underart (Larus fuscus fuscus) och är därför extra skyddsvärd.

Arterna har minskat i antal sedan 1970-talet. Dessutom gör båda arterna en lång resa till Afrika söder om Sahara när hösten kommer. Därför valde BirdLife Sverige att fokusera just på dessa arter. Projektet har drivits med stöd av Postkodstiftelsen. Initiativtagaren till projektet, Ulrik Lötberg berättar:

-Båda arterna flyttar till tropiska Afrika söder om Sahara. Eftersom anledningarna till arternas minskning inte är helt klarlagd var det intressant för BirdLife Sverige att öka kunskapsläget om vilka hot som finns under fåglarnas hela livscykel, och inte bara i Östersjön. Vi ville även ta reda på möjliga faror som de kan möta under sin flyttning och övervintring.

En spännande sak man gjort inom projektet är att fästa små solcellsdrivna GPS-sändare på fåglarnas ryggar och därigenom kunnat följa deras rörelser och migration med mycket hög precision. Sådant har tidigare bara har kunnat göras genom återfynd av ringmärkta individer, projektledaren för "Afrika tur och Retur" Mia Ericsson berättar:

-Tack vare GPS:en får vi information om fågelns exakta position upp till var 5:e minut. Vi kan med hög upplösning peka ut rastplatser och övervintringsområden och därigenom arbeta för att stärka skyddet på dessa platser, t.ex. i norra Egypten och utmed Afrikas västkust. Vi har också tydliga observationer av att både mink och havsörn kan gå hårt åt ägg och ungar i kolonierna under häckning, vilket bidrar till populationernas minskning. Ett grundläggande problem är dessutom att det inte gjorts någon systematisk inventering av Östersjösilltruten, vilket är av största vikt om vi ska kunna bedriva ett effektivt bevarandearbete.

Inom ramen för projektet har även två barnböcker författats av Erik Halldén och delas nu ut gratis till bland annat skolbibliotek och Naturum i hela Sverige. Böckernas syfte är att på ett skönlitterärt och pedagogiskt sätt lära barn om några av landets hotade fågelarter.

-Att kunna erbjuda gratis barnböcker har varit fantastiskt och intresset är stort! Det är jätteroligt att barn får läsa om Sigge Silltrut och Stella Skräntärna och deras äventyr, och på så vis lära sig mer om hotade arter och biologisk mångfald, berättar Mia Ericsson.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här:
 Afrika tur och Retur rapport från BirdLife Sverige

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in