Nyheter > Fira lokala naturvårdens dag i helgen!

Fira lokala naturvårdens dag i helgen!

Picknick i ädellövskog, lära sig om trollsländor och dykarbaggar, håva i bäcken, värma sig vid lägerelden, lära sig hur en våtmark fungerar, kunskaper om harr och harrfiske, insektssafari och vandring på led är några av de aktiviteter som erbjuds i helgen.

Lokala naturvårdens dagar är till för att få fler invånare att bli nyfikna på och vilja upptäcka naturen, inte minst den viktiga tätortsnära naturen.

-  Folkhälsa, rekreation och välbefinnande hänger tätt samman med tillgång till - och vistelse i - naturen i vardagen. Därför är just den tätortsnära naturen extra betydelsefull, säger Veronica Axelsson på Naturvårdsverket.

Många av de lokala naturvårdsprojekten handlar om att göra naturen mer tillgänglig för invånarna, till exempel genom att göra stigar, bryggor och parkeringar som underlättar för rörelsehindrade, men även genom att sprida kunskap om de lokala naturmiljöerna.

Passa på att se vad som pågår i din kommun och delta på de aktiviteter som ordnas. 

Här är en sammanställning över några av aktiviteterna som ordnas. 

Det kan även ordnas aktiviteter som inte är med i sammanställningen, så titta gärna på din kommuns webbsida för ytterligare info. Observera att några arrangemang ordnas före respektive efter den officiella LONA-helgen.

Vad är den Lokala naturvårdssatsningen, LONA?

Den lokala naturvårdssatsningen LONA som startade år 2004 har bidragit till närmare 4 000 lokala naturvårdsprojekt i alla Sveriges län och i de flesta kommuner. Det är ett statligt bidrag som stöder lokala initiativ och projekt inom naturvård och friluftsliv. Det är kommunerna som söker LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av andra lokala initiativtagare. Vänd dig till din kommun om du har en projektidé. 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in