Nyheter > Den svenska järvstammen växer

Den svenska järvstammen växer

Inventeringen av järvpopulationen 2018 visade att antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 97 till 124 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Antalet ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Totalt hittades 181 järvföryngringar i Skandinavien, varav 124 av dessa återfanns i Sverige respektive 57 i Norge.

Ökat i Sverige och minskat i Norge

Baserat på de antal föryngringar som hittats under 2016–2018 beräknas den skandinaviska populationen 2018 till 890 vuxna järvar som är ett år eller äldre varav cirka 583 i Sverige vilket är något högre jämfört med fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Den svenska delen visar en ökning på tolv procent medan den norska delen av populationen visar på en minskning på fem procent jämfört med 2017.

– Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Förändring i antalet järvar kan även påverkas av andra faktorer.

– Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar, samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren. Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet och effekten av olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Urban Johansson.

Gemensamt sätt att räkna

Järvarna inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

Läs den förenklade inventeringsrapporten.

Tips på SvtPlay. I rovdjurens spår, avsnitt 2, åker Anders Lundin till Borgafjäll, i hopp om att få se järv - och han får vara med om en upplevelse utöver det vanliga. Programmet går att se till 30 juni.

Hans Fowelin träffade på järv i Sarek och fick riktigt fina bilder på detta skygga djur. Läs Närkontakt med östra Sarek 3.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in