Länkar > Naturobjekt / Vandringsled > Blekingeleden ...

Blekingeleden etapp 3 Slagesnäs - Angölsmåla

Etappsvårighet: Lätt, en kortare sträcka något krävande.
Handikappvänlig: Endast korta sträckor

Beskrivning:

Från Slagesnässjön följer leden vägen österut knappt 1 km, för att därefter vika norrut in i skogen, där den efter en kort sträcka följer ån. Efter att ha passerat skogen kommer Du till Isaksmåla, med öppna beteslandskap och fina stengärdsgårdar. Längs skogsvägar och stigar passerar Du sedan Kyrkhult, och så småningom den gamla Hälsokällan.

Leden fortsätter på skogsvägar, och efter att ha passerat ett större kalhygge kommer Du ut i Käringebygd. Här, och under resten av sträckan österut, finns många informationsskyltar om byggnaderna som passeras.

Leden tar Dig sedan genom Angsjömåla, där Olofströmsdelen av Blekingeleden slutar, och vidare ner mot Mörrumsån. En mycket vacker sträcka följer längs med ån fram till etappmålet.

Besök webbplatsen:
http://www.olofstrom.se/blekingeleden/etapp3.htm

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in