Nyheter > 3 miljoner för att öka kunskapen om ...

3 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Naturvårdsverket delar ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om allemansrätten. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2020.

För tredje gången kunde organisationer och föreningar runt om i Sverige i år söka pengar för informations- och kommunikationssatsningar som ska öka kunskapen om allemansrätten. I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar.

– Vi ser att det finns många organisationer och föreningar runt om i Sverige som idag arbetar med att sprida kunskap om allemansrätten i sina lokala sammanhang. Det här är en möjlighet för oss att stödja en del av det arbetet, säger Sanja Kuruzovic, handläggare på naturvårdsverket.

I år är det åtta organisationer och föreningar som får dela på tre miljoner kronor. Det är ett brett spann av initiativ som får medel, till exempel nudging för en renare natur, vad som gäller för ett vattenburet friluftsliv och insatser riktade till cyklister och klättrare.

– Projekten riktar sig till många olika målgrupper och vi hoppas att vi tillsammans kan nå fler människor med information om hur allemansrätten fungerar, som i sin tur leder till att fler känner sig mer hemma i naturen, avslutar Sanja Kuruzovic.

Fördelning av bidragen.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in