Bloggar > Majjens blogg

Majjens blogg

En fantastisk tältplats ovanför Vaisaluokta Placerad på karta

Eftersom den första delen av vår vandring blev lite kortare än beräknat (pga att vi inte lyckades vada Sieberjåhkå för vidare färd mor Rautåive) så hade vi några dagar att använda till något oplanerat. Den första dagen av dessa ägnade vi åt att leta efter den försvunna danske ynglingen uppe på Allak. Läs här. Sedan vi gett upp letandet slog vi läger en liten bit väster om Guossajavvre.

Nästa morgon började med en helkroppstvätt. Efter frukost och packning drog vi oss uppför slänten mot NV med sikte på rengärdet. Platsen för rengärdet hittade vi, men något staket såg vi inte till. Vi rundade den lilla sjön nedanför Skajdetjåhkkås nordöstra branter på dess västra och norra sida och fortsatte mot nordost. Vi vandrade genom det lilla ”passet” strax söder om sjön 1064. Därefter tog vi sikte mot den lilla sjön och utsiktskullen knappt 2 km österut.

Här var utsikten över Ahkka, Akkajaure och vidare in i Norge helt fantastisk. Vi satt länge och njöt. Därefter följde vi jokken söderut en knapp kilometer, till en av de mest fantastiska tältplatser jag nyttjat. Underlaget var mycket behagligt, utsikten bedövande och strax intill föll ett litet privat vattenfall som inbjöd till dusch.

Ahkka sticker upp på andra sidan Boalnotjåhkkå.

Utsikt västerut...

...och österut.

Morgonutsikten

Postat 2012-09-29 15:07 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Kindla naturreservat - en okänd vildmark? Placerad på karta

Jag har i dagarna levererat en artikel till Utsidan med ovanstående rubrik. Den lär väl publiceras inom kort. Texten handlar om mina upplevelser under en helg i området. Det var en sällsam upplevelse och jag försöker förmedla detta.   I artikeln har jag till stora delar lämnat "torra fakta" åt sidan för att fokusera på stämningen. Jag vill därför i detta blogginlägg komplettera med lite fakta om reservatet.

Kindla naturreservat är det största sammanhängande området i Örebro län utan vägar - mer än 900 hektar. Det är starkt kuperat. Högsta punkten i området är Kindlahöjden med sina 426 möh, men hela området ligger ovanför högsta kustlinjen. Området består mestadels av magert urberg, moränområden och myrmarker. Skogarna är till stora delar drygt 100 år. I en del branter finns inslag av ännu äldre skog. 

I reservatet kommer nästan all skog att få "sköta sig själv" och utvecklas till urskog. Här finns också områden med anlagd ungskog. Delar av dessa kommer att brännas. Skogsbranden har ju tidigare varit en viktig faktor i skogens utveckling. Den gynnar många djur- och växtarter.

Man stöter på en del rester av mänsklig verksamhet i Kindla. Alla sjöar i området är reglerade och bäckar har dragits om. Vattenkraften användes bl a till att driva pumpar mm i Slotterbergets gruvområde strax söder om Kindla. Man stöter också på en del kolbottnar (rester från kolmilor).

I området kan man se rester av två torp - Kindla och Kindlamossen. Det förra består endast av några små ruinhögar, men vid Kindlamossen finns också brunn, jordkällare och rester av sk silängar där man samlat upp näringsrikt vårvattnet som sedan silades ut över mossen för att öka skörden av starrhö.

 I Kindlas skogar trivs en hel del ovanliga insekter, lavar, mossor och svampar. Om dessa finns mer information här. Av de stora rovdjuren är det endast lodjuret som har en fast stam.

Från var och en av de fyra parkeringsplatserna finns stigar in i Kindlareservatet. Här finns 15 kilometer markerade vandringsleder. Vid Klosstjärn möts de flesta stigarna. Här finns den enda tillåtna tältplatsen. I reservatet finns ett utsiktstorn, tre vindskydd, en hölada/koja, en kolarkoja och en eldpallkoja för övernattning. Dessutom finns ett vindskydd längs Bergslagsleden alldeles utanför (öster om) området. Vid samtliga övernattningsmöjligheter finns dass.

Nedanför utsiktstornet på Kindlahöjden finns ett vindskydd.


Vid Klosstjärn ligger ett vindskydd och en kolarkoja.

Den mysiga eldpallkojan vid Röbergstjärn.


Vindskyddet och höladan vid Kindlamossen.

Kindla naturreservat ligger ca 12 km V Storå, 15 km SVKopparberg och 26 km N Nora. Det är skyltat från Guldsmedshyttan och Nora. Bästa sättet att komma till reservatet är att åka västerifrån, från vägen mellan Nora och Hjulsjö. Den norra tillfarten kan vissa delar av året vara svårframkomlig.

Positioneringen gäller reservatets centrum - Klosstjärn.

Postat 2012-09-22 11:51 | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar

Logga in