Nyheter > Världsunik snöforskning i Östersund

Världsunik snöforskning i Östersund

Just nu genomförs unika tester i Östersund för att hitta framtidens sätt att lagra snö. Tidigare forskning lämnar mycket att önska och därför görs nu studier för att optimera metoderna för snölagring. Det här är kunskap som vintersportanläggningar runt om i hela världen kan komma att dra stor nytta av.Testerna genomförs i Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet inom ramarna för det snöprojekt som drivs i regionen av bland annat Peak Innovation. I testerna jämförs olika material för att täcka över snö. Idag används ofta träbaserade material vid snölagring. I de nya testerna jämför forskarna traditionella material med mer innovativa material, bland annat från Smart Textiles i Borås.

För att kunna genomföra snötesterna har extra forskningskompetens från Luleå Tekniska Universitet tagits in. Det finns stora kunskapsluckor att fylla inom snölagring och därför intresserar sig många runt om i världen för resultatet av den pågående studien.

- Studien är unik i sitt slag och kommer att ligga till grund för fortsatta fältstudier inom området, säger Nina Lintzén, snöforskare på Luleå Tekniska Universitet.

Ambitionen är att fortsätta testerna i större skala i Bruksvallarna under nästa år. Att kunna lagra snö över sommaren är avgörande för de orter som vill kunna garantera en tidig skidsäsong oberoende av klimat. På grund av rådande klimatförändringar blir det allt viktigare för vintersportanläggningar runt om i världen att kunna säkra snötillgången för att vara med i konkurrensen om åkarna.

- Det är viktigt att utöver täckningsmaterial också ha den geografiska snölagringsplatsen i åtanke. Det är möjligt att den optimala snölagringsmetoden varierar från plats till plats om även logistiska och miljömässiga kostnader läggs in i kalkylen, säger Erik Melin Söderström som arbetar i snö-projektet.

Snösmältning påverkas av många faktorer men ytsmältning från den omgivande luften är den faktor som har störst inverkan. Större kunskap om effektiva material för att täcka över snön är därför avgörande för att effektivisera snölagringen. Snöhögar har nu lagts ut i labbet på Mittuniversitetet och täckts över med olika material. Experimentet övervakas noga med hjälp av olika instrument. Under tiden riktas mångas nyfikna blickar mot Östersund.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!